LEGISLATÍVA


Elektronická zbierka zákonov

zbierka.sk

Súvisiace zákony:

■ Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov
■ Vyhláška č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
■ Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
■ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník
■ Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník
■ Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
■ Nariadenie vlády SR č.268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
■ Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime

 

Kalendár

september 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1