LEGISLATÍVA


Elektronická zbierka zákonov

zbierka.sk

Súvisiace zákony:

■ Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov
■ Vyhláška č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
■ Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
■ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník
■ Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník
■ Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
■ Nariadenie vlády SR č.268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
■ Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime

 

Kalendár

november 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4