DRAŽBY


Dražba hnuteľných vecí

Najnižším podaním je odhadná cena. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami,
ak sa neurobilo vyššie podanie. Výška ceny vydraženej veci nie je obmedzená
ustanoveniami cenových predpisov. Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí
najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor
žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť;
ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.

Dražba nehnuteľností

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť
polovicu najnižšieho podania určeného podľa zákona, a to v hotovosti alebo
šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora. Ak chce
záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať
najneskôr pri zložení zábezpeky.

Kalendár

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4