JUDr. JOZEF KAPRONCZAI

SÚDNY EXEKÚTOR

E x e k ú t o r s k ý _ ú r a d _ G a l a n t a

Ak hľadáte:

 • rýchle a kvalitné spracovanie exekučných prípadov
  a ku každému individuálny prístup, podajte ich u nás.
 • Ak potrebujete pripraviť a spracovať návrhy na vykonanie exekúcie
  na základe vami dodaných podkladov, neváhajte nás osloviť.
 • Využívame software, ktorý umožňuje rýchle a efektívne zisťovanie
  majetku povinného, sme preto schopní efektívne zvoliť spôsob
  vykonania exekúcie a tak ušetriť čas i náklady na výkon exekúcie.
 • Konanie vedené na našom Exekútorskom úrade identifikuje spisovná
  značka, tá je značená v našich dokumentoch počiatočným EX.
  Kontaktujte nás telefonicky alebo osobne.

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou
na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (exekučná činnosť).
Súdny exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle.
Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5
Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu
vydanom v exekučnom konaní.

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie
verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.

Súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Rozhodnutím ministra spravodlivosti SR o vymenovaní za súdneho exekútora vykonáva
súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai činnosť v zmysle § 2 Zákona č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov
(Exekučný poriadok) s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

——

OZNAM:
Dovoľujem si Vám oznámiť, že v čase choroby, dovolenky,
pozastavenia výkonu funkcie exekútora, prípadne z iných
vážnych dôvodov trvajúcich viac ako 30 dní,
je mojím zástupcom súdny exekútor:

JUDr. Ing. Miroslav Paller
Jesenského 61
965 01 Žiar nad Hronom
miroslav.paller@ske.sk,
tel.: 045/673 50 15, mobil: 0910 904 142

`

Comments are closed.

Kontaktné informácie:

Exekútorský úrad GALANTA

Súdny exekútor

JUDr. Jozef Kapronczai
Švermova 273
924 01 Galanta

Tel./Fax: 031-789 98 46

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok:
9.00 – 11.30 / 12.15 – 16.00
Utorok:
9.00 – 11.30 / 12.15 – 16.00
Streda:
9.00 – 11.30 / 12.15 – 16.00
Štvrtok:
9.00 – 11.30 / 12.15 – 16.00
Piatok:
09.00 – 11.30 / 12.15 – 15.00

ČÍSLO ÚČTU:
IBAN: SK4475000000004006511504
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Konania začaté
po 01. 04. 2017:
SK2375000000004024493645
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

ČÍSLO ÚČTU NÁSTUPCU
JUDr. Vančíka:
IBAN: SK7809000000000034787067
BIC (SWIFT): GIBASKBX

ČÍSLO ÚČTU NÁSTUPCU
Ing. Nagya:
IBAN: SK2402000000001178836053
BIC (SWIFT): SUBASKBX

 

 

Kalendár

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

© 2020, JUDr. Jozef Kapronczai

054225
Tento mesiac : 438